Кошница    00.00лв.
Вашата количка е празна!

Общи условия

Общи положения

Отношенията между доставчика на услуги "Фешън шоп" ЕООД и лицата, ползващи онлайн магазина достъпен на интернет адрес https://zahlapeto.bg, наричани по-долу Клиенти, се ръководят изключително от следните Общи условия във версията, валидна към момента на поръчката.

"Фешън шоп" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с Булстат 205343656, със седалище и адрес на управление гр.София, жк Стрелбище, бл.4, вх.Б, email адрес office@zahlapeto.bg, телефон за контакт 0876 636 676.

Адресът за кореспонденция и адресът на осъществяване на търговската дейност на дружество "Фешън шоп" ЕООД е гр.София, жк Стрелбище, бл.4, вх.Б, email адрес office@zahlapeto.bg, телефон за контакт 0876 636 676.

Всеки клиент, който използва сайта zahlapeto.bg се счита, че приема и е съгласен с настоящите Общи условия.

Поверителност на предоставените данни и изискване за регистрация на клиент

За да направите поръчка в сайта, не е задължителна регистрация, но за осъществяване на доставката ще бъдат необходими следните данни, предоставени от клиента: име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес за доставка.

Можете да изберете и варианта с регистриране на клиентски профил като за целта, трябва да попълните и потвърдите верността на данните посредством регистрационната форма. Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице изразява съгласието си с настоящите Общи условия за обслужване и ползване на интернет магазина.

Личните данни, които "Фешън шоп" ЕООД получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на клиентите - приемане и изпълнение на поръчки и връзка с клиентите, както и в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

"Фешън шоп" ЕООД изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията на клиента, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

С приемането на Общите условия, клиентът се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени в клиентския му профил в zahlapeto.bg, да бъдат използвани от "Фешън шоп" ЕООД за целите на приемане и изпълнение на поръчките и за връзка с него.

"Фешън шоп" ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получило изричното съгласие на клиента при регистрацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- други посочени в закона случаи.

С регистрацията си в zahlapeto.bg и при изрично заявено желание от страна на клиента, последният се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от "Фешън шоп" ЕООД.

Цени и плащане

Цените в онлайн магазина zahlapeto.bg са крайни в лева и не включват цената на доставката.

"Фешън шоп" ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на Клиентите, като промените влизат в сила от момента на публикуването им в профила на съответния продукт.

Плащането на стоките се извършва в български лева и можете да го направите по следните начини:

1. Наложен платеж - заплащате стойността на вашата покупка и транспортните разходи на спедитора, който сте избрали в момента на получаване на пратката.

2.По банков път - ако сте избрали този начин на плащане, трябва да преведете стойността на покупката Ви и транспортните разходи по нашата банкова сметка предварително, а изпращането на закупените от Вас продукти става чак след постъпване на плащането в нашата банкова сметка - това може да отнеме 2-3 работни дни.

Процедура за пазаруване

Когато направите поръчка за закупуване на продукти от интернет магазина zahlapeto.bg, Вие получавате e-mail, потвърждаващ приемането й и съдържащ нейните детайли. При оформянето на покупката от клиента се изисква:
1. Да посочи валидни адрес за доставка, телефон за контакт и две имена.
2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "ПОРЪЧАЙ" като по този начин клиента изразява съгласието си с настоящите Общи условия.
След получаване на валидна поръчка представител на "Фешън шоп" ЕООД може да се свърже с Клиента по телефона:

- за да получи потвърждение на направената поръчка.

- за да го уведоми за евентуална липса на наличност на поръчан артикул (включително размер, цвят и други).

Доставка - начини и срокове

Доставката се извършва до всяка точка на България чрез спедиторска фирма Еконт Експрес.

Начинът и адреса за доставка можете да направите когато финализирате поръчката си.

Моля, вижте повече подробности по условията и цените за доставка тук.

Права и задължения

"Фешън шоп" ЕООД се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок и на уговорената цена.
"Фешън шоп" ЕООД НЕ се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.
"Фешън шоп" ЕООД НЕ носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на "Фешън шоп" ЕООД.

Клиентът се задължава да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за обслужване и ползване на интернет магазина на "Фешън шоп" ЕООД.

Право на отказ

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на която Клиента или посочено от него трето лице (различно от куриера), е приел/о и физически владее стоката. Клиентът може да попълни и изпрати формуляр за упражняване право на отказ на електронен адрес office@zahlapeto.bg , да заяви това свое желание на телефон 0876 636 676 или чрез друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт или електронен адрес. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно Клиента да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката). При упражняването право на отказ, стоката трябва да бъде върната без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който Клиента е информирал "Фешън шоп" ЕООД за отказа си от договора. Срокът се счита за спазен, ако Клиента изпрати обратно стоката преди изтичането на 14-дневния срок. Стоката следва да бъде върната на адрес: гр.София, жк Стрелбище, бл.4, вх.Б или на посочения от "Фешън шоп" ЕООД офис на куриера, в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост:
- дрехата не е носена, прана, гладена, скъсана или третирана по какъвто и да е начин ,запазени са всички етикети(ако е имало такива), опаковка (ако е имало такава)
- детската играчка няма следи от употреба, не е надраскана или счупена , опаковката е запазена и здрава.

В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора, "Фешън шоп" ЕООД възстановява всички суми, получени от клиента. Възстановяването на сумата става по същия начин на плащане на първоначалната трансакция, избрана от Клиента.
Преките разходи по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

Гаранция

За всяка закупена от онлайн магазина стока Клиента може да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за онлайн продажба. Срокът на законовата гаранция започва да тече от деня на доставка на стоката.

Законовата гаранция не важи в следните случаи:
- изтичане на срока на законовата гаранция;
- механична повреда на стоката, причинена от страна на Клиента;
- използването на стоката при условия, които не отговарят на естестваната й среда, поради влажност, химически или механични въздействия;
- повреда на стоката, причинена от наводнение, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

Рекламация

Клиентът има право на рекламация при констатирани липси, дефекти, повреди или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава, и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси, дефекти, повреди и явни несъответствия Клиента може да предяви по един от следните начини:
- чрез попълване и изпращане на 
Формуляр за рекламация на електронен адрес office@zahlapeto.bg
- чрез обаждане на телефон 0876 636 676.
Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката или нарушена цялост на опаковката й. В този случай клиентът не трябва да подписва придружаващите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да уведоми представител на "Фешън шоп" ЕООД.
Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на уговорената.
При предявяване на рекламация клиента може да претендира за:
- Възстановяване на заплатената сума;
- Замяна на стоката с нова;
- Отбив от цената;
При предявяване на рекламация, представител на "Фешън шоп" ЕООД може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.
Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на "Фешън шоп" ЕООД.

Разходите по възстановяване на липсваща стока и/или замяната на повреден продукт са за сметка на "Фешън шоп" ЕООД.

Снимки и описание на артикул

Изрично се забранява копирането на снимки и/или текст, поставянето им в други уеб сайтове и/или онлайн магазини без писменото съгласие на представител на дружеството, или без поставянето на текст, посочващ кой е източника на снимката/текста ( Източник: онлайн магазин за детски дрехи и детски играчки zahlapeto.bg)

Правно регулиране

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между "Фешън шоп" ЕООД и клиента, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можем чрез преговори да уредим доброволно отношенията си или можете да ползвате сайта за онлайн решаване на спорове или комисия за защита на потребителите.

Желаем ви приятно пазаруване в нашия онлайн магазин за детски дрехи и детски играчки

Всички права запазени zahlapeto.bg | Онлайн магазин за детски стоки | Детски дрехи | Бебешки дрешки | Детски играчки |